De opbouw

schema met de structuur van het besturen van de wijkcommissie

 

Voor ons als Stichting Wijkcommissie Kerkakkers draait het allemaal om de wijkbewoners, deze staan voor ons bovenaan.

Onze straatcontactpersonen zijn onze ogen en oren, de verbindende schakel tussen de wijkbewoners en de commissies en het bestuur.

Binnen de Wijkcommissie Kerkakkers zijn een viertal commissies  actief op het gebied van belangenbehartiging: Wonen, Werken, Welzijn/Zorg, en Vrije Tijd. Daarnaast houdt de Activiteitencommissie zich bezig met de uitvoering van projecten en activiteiten.

Als bestuur proberen we enerzijds de wijkbewoners te mobiliseren en anderzijds proberen we de belangen van de wijkbewoners te behartigen bij gemeente en overige instanties. Onze rol hierbij is enthousiasmeren, verbinden, initiëren en faciliteren.

Er is gekozen voor de stichtingsvorm om onze daadkracht en besluitvaardigheid te vergroten. Het bestuur wordt benoemd. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. De zittingsduur is 3 jaar. De benoeming kan worden verlengd tot maximaal 3 termijnen.

 

Onze sponsoren

Daams Houthandel.png
Woondecoratie Valkenswaard .png
Nefkens.png
Steentjes Valkenswaard .png
HGeldens .png
Speeltuin Geenhoven .png
van der Werff Valkenswaard.png
Allround Printing  .png
van Oosten bloemen.png
Woodville Veldhoven .png
Rijnders Valkenswaard.png
Gijsbers-50_jaar.png
Rabobank.png
Fitt.png