zaterdag 8 april 2023

Heemkundekring Weerderheem zoekt versterking


Heemkundekring Weerderheem zoekt versterking

Werkgroep Genealogie en werkgroep Kadaster willen uitbreiden

De werkgroep Genealogie (stamboomonderzoek) is dringend op zoek naar versterking!

Wat doen wij?

·         Wij beheren de collecties bidprentjes, rouwbrieven en grafmonumenten.
·         Daarnaast ondersteunen wij belangstellenden bij stamboomonderzoek.
·         Een andere activiteit van de werkgroep is het toegankelijk maken van de oude archieven van Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. Hiertoe speuren wij in de archieven naar oude akten.
·         Tot slot worden de handgeschreven oude teksten uit de archieven ontcijferd en uitgeschreven in modern schrift, tegenwoordig veelal met een tekstverwerker op een computer.

Momenteel komen wij mensen tekort bij het beheren van de collecties. Wat houdt dit werk in?

·         Bidprentjes die binnenkomen sorteren, kijken of ze passen binnen onze collectie.
·         De gegevens van de bidprentjes overnemen in een Excel-file. Deze file wordt periodiek overgedragen aan de beheerder van de collecties.
·         Bidprentjes opbergen maar ook ophalen uit de kaartenbakken op de heemkamer.
·         Scanaanvragen bijhouden in een Excel-file.
·         Bidprentjes inscannen en opbergen in een tijdelijke map.
·         Scans opsturen naar de aanvragers en naar de beheerder van de collecties.

Overweg kunnen met een computer en enige kennis van Excel is een pre, de rest kan worden geleerd. De werkzaamheden vinden deels plaats op de heemkamer en kunnen deels thuis worden gedaan,
2-4 uur per week is voldoende.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Wil Peels,  telefoon: 06-46811981,  e-mail:  wgmpeels@onsbrabantnet.nl

========================================================================

De werkgroep Kadaster is dringend op zoek naar versterking!

Wat doen wij?

Alle kadastergegevens (1832 tot ±1980) staan op onze computers. Daarnaast beschikken we over een programma om deze toegankelijk te maken. Daarmee is het mogelijk om voor ieder perceel na te gaan wie de eigenaar is en ook welke percelen toebehoren aan een specifieke eigenaar. Het is dus mogelijk de geschiedenis van een perceel uit te zoeken en daar kunnen dan eventueel ook foto’s uit de beeldbank worden toegevoegd.

Daarnaast willen wij een volgende stap maken. Wij hebben ons aangesloten bij de stichting https://www.historischegeografiebrabant.nl. Historische geografie is de studie van de ontwikkeling van landschappen, hun structuur en functioneren, in relatie tot de menselijke levenswijze en maatschappij in het verleden. Hierbij wordt het landschap zelf gezien als bron van informatie, door onder meer bodem, nederzettingen, percelering, toponymie, ecologie, enz. te bestuderen, en deze informatie te combineren met onderzoek van historische bronnen. De digitale technieken die hierbij gebruikt worden zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen ruim toegepast worden in het onderzoek zoals digitalisering van (historische) kaarten en het verwerken van data in QGIS (Geografisch InformatieSysteem.

Hiervoor zoeken wij enkele vrijwilligers die goed bekend zijn met de computer en kennis van QGIS is hierbij een pre, maar kan ook worden geleerd.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Wil Peels, telefoon: 06-46811981,  e-mail:  wgmpeels@onsbrabantnet.nl

 

Onze sponsoren

Gijsbers-50_jaar.png
Gemeente Valkenswaard logo.png
Allround Printing  .png
van Oosten bloemen.png
Rabobank.png
HGeldens .png
Hendriks-Keukens.png
Daams Houthandel.png
Speeltuin Geenhoven .png